Hạt giống họ cải được trồng ưa chuộng và thường xuyên nhất trên các nông trại của Hydroworks trong suốt nhiều năm qua

Quá trình trồng và khảo nghiệm giống Hydroworks chọn lọc được những giống cây thuộc họ cải cho năng suất và chất lượng tốt nhất trên nền khí hậu Việt Nam