Giảm giá!

Trụ Thủy Canh

2.500.000  2.000.000 

Danh mục:

tháp rau sach

trồng rau khí canh
trụ đứng trồng rau
trụ rau khí canh
vườn rau thủy canh trụ đứng