Cà Chua Beefsteak (Túi 20 Hạt)

38.000 

Hạt giống được tuyển chọn và trồng thử tại Việt Nam

Từ nhà phân phối hạt giống nổi tiếng, thương hiệu 100 năm của Mỹ Johnny ‘seeds 

Hạt giống được tuyển chọn và trồng thử tại Việt Nam

Từ nhà phân phối hạt giống nổi tiếng, thương hiệu 100 năm của Mỹ Johnny ‘seeds